Spoznávaj svet a spoznáš sám seba

ŽivoZem


daruj 2%

Spoznávaj svet a spoznáš sám seba


DomŠkola Živozem nadväzuje na projekt, ktorý vznikol v Borinke v roku 2018 ako iniciatíva rodičov a priateľov, ktorí sa už venovali pedagogickej činnosti a rozhodli sa otvoriť vlastný projekt domáceho vzdelávania. Väčšina z našich pedagógov sa neustále venuje pedagogickým štúdiám v rôznych oblastiach. Spoločným menovateľom pri vzniku komunitného vzdelávania bola vízia zdravého a podnetného prostredia v prírode, a aj preto sa nakoniec sídlom nášho vzdelávania stala bývalá hájovňa obklopená malebným lesom.


Našim cieľom je viesť deti k celostnému spoznávaniu sveta, nielen podávaním jednoznačných informácií, ale aj ich vlastnou skúsenosťou a rôznym pohľadom na vec, ako z vedného tak aj osobnostného pohľadu. Viesť ich k poznaniu prírody, ale najmä vytvoreniu si vzťahu k nej. Odhaľovať im spoločenské vedy v kolektíve, kde vládne kolegialita a rešpekt. Spolupráca na jednotnom cieli, spoločné budovanie si svojho prostredia. Vytvárame im podmienky pre zlepšovanie manuálnych zručností a vedieme ich tak k sebestačnosti. Ukazujeme výhody prírodných materiálov a oprašujeme tak tradičné remeslá.


Našim mottom je: "Spoznávaj svet a spoznáš sám seba". Je to citát, ktorý má aj pokračovanie - Spoznávaj sám seba a spoznáš svet. V prvých rokoch svojho života totiž dieťa potrebuje objaviť dianie vo svete, spoznať ako funguje svet. Aby potom pri dospievaní porozumelo zložitému dianiu vo vlastnom vnútri. Toto má vyvrcholiť v procese individuácie na poludnie života, kedy človek úplne dospieva a túži po slobodnom živote. Zdravé a šťastné detstvo je základom slobodnej osobnosti. A ozajstná sloboda sa dá dosiahnuť iba tak, že človek nájde zmysel svojho života na tomto svete. Má to byť zmysel, ktorý presahuje vlastné pohodlie, či potreby a pomáha svetu. A my sa zo všetkých síl snažíme ukázať deťom cestu k tomu, čo môžu spoznávať, aby sa z nich v budúcnosti mohli rozvinúť silné a čisté osobnosti, ktoré v dnešnom svete tak veľmi potrebujeme.Novinky

...čo je u nás nové...


Dec 1st 2023

Prišla Vesna krásavica...

Ako sme Morenu dole potokom poslali...


Dec 1st 2023

Waldorfská lesná škôlka Živinka prijíma nové deti

...pridajte sa k nám...


Dec 1st 2023

2% pre ŽivoZem

...vzdelávame s láskou k človeku a prírode...