blog
27
Sep

Nový drevodomček pre školákov i komunitné aktivity

...za podporu ďakujeme...


Prvé týždne nového školského roka sú za nami…

...v staronovom i celkom novom šate, za ktorý patrí veľká vďaka mnohým - rodičom, ktorí upratovali, pílili, vŕtali a všelijako pilne pracovali počas celého leta ako tie včielky v úli opodiaľ, ale i darcom, vďaka podpore ktorých sme mohli postaviť nový domček, ktorý bude slúžiť ako trieda pre školákov a súčasne po vyučovaní ako priestor pre komunitné stretávanie.
Úprimná vďaka patrí nadáciám:
- Nadácii ZSE, ktorá nám prispela na školské pomôcky...
…a všetkým vám, ktorí ste nám darovali svoje 2% z daní, ako aj dobré myšlienky a priania.

Vďaka vám cítime, že naše snaženie má zmysel.